Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy łączy ze sobą finansową część związaną z pozyskaniem pojazdów z kompleksowym pakietem obsługi serwisowej i ubezpieczeniowej. W zależności od uwarunkowań formalno-prawnych i potrzeb Klienta kontrakt w rzeczywistości przyjmuje formę umowy najmu lub umowy leasingu. W Polsce usługa ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony firm. W naszej ofercie Klient ma możliwość wyboru bądź umowę z „opcją pełnej obsługi” lub też wariant bez opieki nad przedmiotem najmu.

W ramach umowy z „opcją pełnej obsługi” firma ATL RENTING Sp. z o.o. pokrywa koszty rejestracji pojazdu, badań technicznych, podatku od środków transportu, konserwacji i serwisu włączając wymianę opon, hamulców oraz innych elementów i podzespołów, których zużycie wynika z prawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu. Umowa najmu z opcją pełnej obsłgi nie obejmuje: kosztów parkowania, garażowania, grzywien, mandatów, napraw nie wynikających z prawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu.

W ramach umowy najmu "bez obsługi" wszelkie koszty związane z zachowaniem przedmiotu najmu w należytym stanie, koszty jego eksploatacji, serwisu, napraw, badań technicznych, podatku od srodków transportu, ubezpieczenia, koszty parkowania, garażowania, grzywien, mandatów ponosi klient.

W kwestii ubezpieczenia Klient również może wybrać wariant, w którym to sam dokonuje ubezpieczenia pojazdu, bądź też może zdecydować się na wynajem przedmiotu ubezpieczonego przez naszą firmę.

Oferujemy: naczepy, wynajem naczep, leasing naczep, dzierżawę naczep, wynajem długoterminowy ciągników, naczepy Kogel, naczepy Krone, naczepy Schmitz, naczepy firanki, naczepy kurtynowe, naczepy lag.

Zapraszamy do naszego biura ATL RENTING Sp. z o.o. ul. Rabowicka 9A 62-020 Jasin - © 2006 - 2018 mornel.com