Umowa - jak zawrzeć umowę

Etapy zawierania umowy :

  1. ATL RENTING Sp. z o.o. przedstawia klientowi ofertę najmu/ leasingu;
  2. Po uzgodnieniu szczegółów i warunków klient wysyła wypełniony wniosek o zawarcie umowy najmu/ leasingu łącznie z dokumentami firmy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, zaświadczenie o numerze statystycznym REGON, zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP;
  3. ATL RENTING Sp. z o.o. ocenia wniosek i podejmuje decyzje co do zawarcia umowy;
  4. W przypadku decyzji pozytywnej obie strony podpisują umowę i ogólne warunki najmu/leasingu gdzie zawarte są wszelkie unormowania dotyczące przedmiotowej umowy;
  5. Klient dokonuje wymaganych zabezpieczeń określonych w umowie;
  6. Klient odbiera ciągnik/ naczepę w uzgodnionym terminie i miejscu na podstawie „Protokołu Odbioru”.

Oferujemy: naczepy, wynajem naczep, leasing naczep, dzierżawę naczep, wynajem długoterminowy ciągników, naczepy Kogel, naczepy Krone, naczepy Schmitz, naczepy firanki, naczepy kurtynowe, naczepy lag.

Zapraszamy do naszego biura ATL RENTING Sp. z o.o. ul. Rabowicka 9A 62-020 Jasin - © 2006 - 2018 mornel.com